Hogyan tehető meg az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat?

Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint az ingatlan adásvételi szerződést írásba kell foglalni, így az ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat is csak írásban érvényes.

Nem feltétel viszont, hogy az ajánlat ügyvéd által ellenjegyzett okiratban, közokiratban legyen, de ajánlott két tanúval ellátott egyszerű írásba foglalás. 

A vételi ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell azokat a feltételeket, amelyek az ingatlan adásvételi szerződés alapvető elemei.

Az ajánlat a legtöbb esetben megfelelőnek tekinthető, ha az tartalmazza legalább

  • az ajánlattevő (vevő) megjelölését (név, lakcím, szül.dátum, szig.szám),
  • a megvásárolni kívánt ingatlan megjelölését (pontos cím, hrsz.),
  • a felajánlott vételár megjelölését.

Természetesen számos egyéb, lényeges kérdést tartalmazhat a vételi ajánlat. Például a vételárra vonatkozó fizetési határidőt, fizetési ütemezést, az ingatlan birtokának átadására vonatkozó határidőt.

A vételi ajánlatnak lényeges jelentősége van, mivel az ajánlat írásbeli megtétele és annak elfogadása magát a szerződést is létrehozza a felek között, ha az ajánlati kötöttség ideje alatt az eladó a vételi ajánlattal egyetértő, azt elfogadó nyilatkozatot tesz. 

 

Letölthető nyomtatványok:


Vételi szándéknyilatkozat ingatlan adás-vételhez foglalóval

Vételi szándéknyilatkozat ingaltan adás-vételhez foglaló nélkül

Szándéknyilatkozat ingatlan bérleti előszerződés foglalóval

Szándéknyilatkozat ingatlan bérbevétéhez foglaló nélkül

 

https://www.miosz.hu