A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége a független ingatlanközvetítők modern védőbástyája

A MIOSZ a kis- és középvállalkozói szférában működő ingatlanközvetítők és értékbecslők ingatlanszakmai szövetsége.

Független szakmai testületként összefogjuk és segítjük a tagok jogszerű, etikus, színvonalas szakmai tevékenységének és megfelelő szakmai gyakorlatának kialakítását.

1999. december 21-én létrejött, önkéntes alapon szerveződött érdekvédelmi Szövetségünk célkitűzései között kezdetektől fogva szerepel a szakmai működés személyi és technikai színvonalának, hatékonyságának növelése, egységes gyakorlati irányelvek kidolgozása, a jogszerű munkavégzés érvényre juttatása. Mindemellett mára ingatlanszövetségünk legfőbb feladatának, a szakma jövőbeli irányának meghatározását, létjogosultságának elismerését, a szakmai összefogás elősegítését tűzte ki.

Ennek érdekében fontosnak tartjuk az ingatlanközvetítői és értékbecslői szakma egymás működését támogató, komplex egységgé válását, valamint megfelelő törvényi szabályozással olyan piaci környezet kialakítását, mely képviseli minden egyes ingatlanpiaci résztvevő érdekeit.

Központi törekvésünk, hogy a „MIOSZ” nevet használó képesített ingatlan-tanácsadók, ingatlan-szakértők a szakma elismert tagjaivá váljanak és közösségünk mintegy „szakértői védjegyet” biztosítson a számukra. Érdekképviseleti szövetségként a szakmai névjegyzékben is regisztrált ingatlanközvetítőket, értékbecslőket támogatjuk és valljuk, hogy elismertséget mind a szakmai, mind a fogyasztói piacon csak hiteles, szakmai tudás által nyerhetünk. Csatlakozzon Ön is!

A MIOSZ elkötelezett a tekintetben is, hogy folyamatos média megjelenések által, más szakmai szervezetekkel is összefogva, a szakma elismert „hangjaként” növelje az általunk képviselt ingatlanszakértők pozitív megítélését. 

Álláspontunk szerint szakmai irányelvünk megvalósításával, aktív „fogyasztóvédőként” megerősödve mintegy hidat képezhetünk a jelenlegi szakmai és morális válságtól megtépázott helyzet és egy magasan kvalifikált hivatás között.  Nem véletlen, hogy Szövetségünk élharcosa volt az „Etikus Ingatlanos” tanúsító védjegy szakmai bevezetésének, amely egyfajta fogyasztóvédelmet is megvalósít (Etikus Ingatlanos FB).

Céljaink érdekében szervezünk rendszeresen jogi-, szakmai- és gazdasági továbbképzéseket, konferenciákat, valamint a tagságunk együttműködése érdekében, technikai és ügyviteli szolgáltatásokat biztosítunk, mely megfelelően szabályozott irányelvek (Együttműködési szabályzat) mentén valósul meg.

Szövetségünk és felépítése:

A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége tagjai a csatlakozással vállalják a Szövetség Alapszabályzatában, az Etikai Szabályzatában, valamint az Együttműködési Szabályzatban foglaltakat.

A MIOSZ, mint érdekképviseleti szervezet, jogilag két további független szervezethez kötődik. A MIOSZ az Ingatlanszakmáért Szolgáltató Szövetkezethez –mely a tagok foglalkoztatására kínál költséghatékony megoldást és jogbiztonságot-, valamint az Etikus Ingatlanos védjegyet biztosító jogi szerveződéshez –mely egy szakmai elvárásoknak megfelelő minősítés.

Ezen túlmenően a Szövetség központi és egyéni szolgáltatásokat is nyújt a tagjainak, mint például ingatlan nyilvántartó és kezelő szoftver, egyéni irodai weboldal, számos szakmai rendezvény, szakmai konferenciákon való részvétel, piaci tanulmányok, szakmai hírek, szabályzatok és nyomtatványok, névjegykártya, hirdetőtáblák. Itt tud érdeklődni a tagság iránt!

Érdekképviselet az ingatlanszakmában a következőt jelenti számunkra:

 • A tagjaink (ingatlanközvetítő és értékbecslő irodák) érdekeinek képviselete számunkra, a jogaik érvényesítésében történő támogatást jelent, valamint egységes fellépést gazdasági érdekeik és érdekvédelmük során.
 • Vállaljuk a tagok tevékenységének szakmai összehangolását, valamint a szakmai fejlődésük előmozdítását, szolgáltatásuk minőségének emelését, a szakmai elismerés és a jobb megítélés kivívása érdekében.
 • Fontos működési szempont a tagok bevételnövelése és költségeinek csökkentése. A szolgáltatásaink kialakításánál célunk volt, hogy kézzelfogható technikai, jogi és gazdasági (költségcsökkentő) megoldásokat alakítsunk ki, az ingatlanközvetítő és az értékbecslő szakmában dolgozó szakképzett egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok részére.

A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében vállalt feladataink:

 • Szövetségünk a hasonló szakmai érdekképviseletekkel,  a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar Ingatlan Tanáccsal, az Ágazati Készségtanácsokkal illetve egyéb társadalmi szervezetekkel, szövetségekkel is kapcsolatot épít, azokat fenntartja.
 • A tagság egészét érintő általános szakmai és gazdasági kérdésekben összefoglalja a tagság véleményét és képviseli azt a döntéshozó fórumok előtt (Kereskedelmi és Ipar Kamara, NAV, egyéb szakmai fórumok). A szakma számára az ingatlanszakmával összefüggő általános ajánlásokat (lsd. Etikai Kódex), útmutatókat készít.
 • A MIOSZ gyakorlati tapasztalatait tagjaival megosztja, közös információs rendszert működtet (MIOSZ admin), tagjait folyamatosan tájékoztatja a szakmát és ingatlanpiacot érintő, befolyásoló változásokról.
 • Médiában egységesen képviseli a szakmát, a kölcsönösen előnyösebb pozíciók elérése érdekében, a tagok szakmai fejlődése és a gazdasági tevékenységének előmozdítása érdekében.
 • A Szövetségünk kidolgozta a tevékenységünkre jellemző szakmai és etikai normákat (Etikai Kódex), figyelemmel kíséri ezek betartását és fellép a tagság körében az eltérő magatartással szemben illetve megteszi adott esetben az elvárható intézkedéseket. Ennek érdekében Szakmai Etikai és Fegyelmi Bizottságot működtet.

 

A MIOSZ tagság érvei – amiért Szövetségünket választották:

 • Szakmai szervezethez tartozás szüksége, amely hitelességet képvisel mind szakmai, mind lakossági körben.
 • Szakmai szervezethez tartozás szüksége, amely jogi és ügyviteli kérdésekben egyaránt támogat.
 • Szakmai szervezethez tartozás élménye, ahol a tagság egymást támogató együttműködő, jogszerű és etikus közösséget képvisel.
 • Jogszerű, szakmai gyakorlathoz profi Back- és Front Office rendszer biztosítása, ennek segítségével gyors, hatékony és hiteles ügyfélkiszolgálás.
 • Back Office segítségével a munkatársak átlátható ügyvitelének kezelése.
 • Munkatársak foglalkoztatásának megoldása.
 • A törvényi előírásoknak megfelelő, jogkövető nyomtatványok használata (megbízási szerződések, Pmt. nyomtatványok, GDPR adatkezelési tájékoztatók- különböző ügyfelek, üzletkötők részére).
 • A törvényi előírásoknak megfelelő nyilvántartások biztosítása (Pmt.-, GDPR előírás, és könyveléstechnikai szempontok szerint).
 • Korszerű saját irodai weboldal biztosítása.
 • MIOSZ Telefonflotta lehetőség.
 • MIOSZ Egészségbiztosítás igénybe vétele.
 • Elektronikus –papír nélküli ügyvitel.
 • Kedvezményes hirdetési lehetőségek (országos hirdetési portálokon).
 • Keresztértékesítés feltételeinek jogi (elektronikus szerződések) és technikai (MIOSZ-admin) hátterének biztosítása.

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”

- Gróf Széchenyi István

MIOSZ facebook
https://www.miosz.hu