A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége azzal a céllal jött létre, hogy a hozzá csatlakozó-, az ingatlan szakmában tevékenykedő gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat összefogja, és független szakmai testületként segítse.

Az ingatlan tevékenység szakmai összehangolását, a tagok szakmai fejlődését előmozdítsa, tevékenységük, szolgáltatásuk minőségének emelését segítse, ezzel a tagok tevékenységének szakmai elismerését kivívja. – Tagjai érdekeit képviselje, jogaik érvényesítésében segítse és egységesen fellépjen gazdasági érdekeik és érdekvédelmük során.

A Szövetség a céljainak megvalósítása érdekében ellátott feladatok:

  • A tagság egészét vagy a tagjait érintő általános szakmai és gazdasági kérdésekben összefoglalja a tagság véleményét és képviseli azt a döntéshozó fórumok előtt.
  • A Szövetség a hasonló szakmai érdekképviseletekkel, kormányzati szervekkel, az Országgyűlés szakbizottságaival, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak megyei szervezeteivel, az illetékes minisztériumokkal, települési önkormányzatokkal, illetve más társadalmi szervezetekkel, szövetségekkel is kapcsolatot épít ki, azokat fenntartja és ápolja.
  • Ismeretterjesztő tevékenységet folytat, szakmai oktatást-képzést, tanfolyamokat, összejöveteleket, konferenciákat, kiállításokat szervez, bonyolít és megrendez.
  • Tagjai számára az ingatlanszakmával összefüggő általános ajánlásokat, útmutatókat készít, és a gyakorlati tapasztalatokat tagjaival megosztja, a tagok szakmai fejlődése és a gazdasági tevékenységének előmozdítása érdekében.
  • Tagjai tevékenységének hatékonyabbá és gazdaságosabbá válása érdekében közös információs rendszert működtet, tagjait folyamatosan tájékoztatja a szakmai tevékenységet érintő, az ingatlanpiacot befolyásoló változásokról.és a kapcsolódó szolgáltatók (pl.média) felé egységesen lép fel a kölcsönösen előnyösebb pozíciók elérése érdekében.
https://www.miosz.hu