Új felhasználó

Tagság típusa
Név
Cégnév
Felhasználó név
Jelszó
E-mail
Weboldal / URL
Képesítés*
A legmagasabb képesítés adatai
A tevékenység végzésének jogalapja
Egyéni, vagy társas vállalkozó adószáma
Vállalkozás képviselőjének neve
Telefonszám 1
Telefonszám 2
Székhely címe
Telephely címe
Lakcíme
Levelezési cím
Főtevékenység TEÁOR
Cégjegyzékszám, bejegyzés dátuma
Bankszámlaszám
Névjegyzéki regisztrációs szám
Kereskedelmi és Iparkamara regisztrációs szám
Választott tagsági viszony
Válalkozás tulajdoni viszonyai
Működési körzet
Névjegyzékbe vétel dátuma
Névjegyzéki lajstromszám
Szakmai előélet
Felelősségbiztosító neve
Felelősségbiztosító érvényessége
Iroda rövid bemutatása
Fénykép

Profilkép feltöltés (.jpg, .gif, .png)

Szabályzat*

A belépési nyilatkozatom alapján a MIOSZ tagja kívánok lenni. A MIOSZ Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Etikai és Számviteli Szabályzatát (hatályos dokumentumok a www.miosz.hu oldalon megtalálható) megismertem, azt magamracégem alkalmazottaira nézve kötelezőnek tartom, az abban foglalt célokat támogatom.

https://www.miosz.hu