Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
Telefon: +36/1-352-7290
Weboldal: https://www.drnagy-ugyved.hu
Dr-Nagy-Zoltan-es-tarsa

Az Ügyvédi Iroda az alábbi szakterületeken áll Ügyfelei rendelkezésére:

 • polgári jog
 • a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (tervezetek) és
 • egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése,
 • peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet,
 • választott bíróság előtti képviselet,
 • gazdasági jog
 • a gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviselete,
 • társasági jog
 • gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárása,
 • fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseleteinek létrehozása,
 • tőkeemelés és leszállítás,
 • társaságok átalakulása,
 • társaságok megszüntetése,
 • társadalmi szervezetek joga
 • alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete
 • ingatlanok joga
 • ingatlanbefektetések jogi kiszolgálása,
 • társasházak alapítása és képviselete,
 • új lakások értékesítésében történő közreműködés,
 • ingatlanokat érintő jogügyletek (adásvétel, bérlet, jelzálogjog bejegyzés) lebonyolítása,
 • telekalakítás
https://www.miosz.hu