A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége azzal a céllal jött létre, hogy a hozzá csatlakozó-, az ingatlan szakmában tevékenykedő gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat összefogja, és független szakmai testületként segítse.

  • Az ingatlan tevékenység szakmai összehangolását, a tagok szakmai fejlődését előmozdítsa, tevékenységük, szolgáltatásuk minőségének emelését segítse, ezzel a tagok tevékenységének szakmai elismerését kivívja.
  • Tagjai érdekeit képviselje, jogaik érvényesítésében segítse és egységesen fellépjen gazdasági érdekeik és érdekvédelmük során.

A Szövetség a céljainak megvalósítása érdekében ellátott feladatok:

A tagság egészét vagy a tagjait érintő általános szakmai és gazdasági kérdésekben összefoglalja a tagság véleményét és képviseli azt a döntéshozó fórumok előtt.

A Szövetség a hasonló szakmai érdekképviseletekkel, kormányzati szervekkel, az Országgyűlés szakbizottságaival, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak megyei szervezeteivel, az illetékes minisztériumokkal, települési önkormányzatokkal, illetve más társadalmi szervezetekkel, szövetségekkel is kapcsolatot épít ki, azokat fenntartja és ápolja.

Ismeretterjesztő tevékenységet folytat, szakmai oktatást-képzést, tanfolyamokat, összejöveteleket, konferenciákat, kiállításokat szervez, bonyolít és megrendez.

Tagjai számára az ingatlanszakmával összefüggő általános ajánlásokat, útmutatókat készít, és a gyakorlati tapasztalatokat tagjaival megosztja, a tagok szakmai fejlődése és a gazdasági tevékenységének előmozdítása érdekében.

Tagjai tevékenységének hatékonyabbá és gazdaságosabbá válása érdekében közös információs rendszert működtet, tagjait folyamatosan tájékoztatja a szakmai tevékenységet érintő, az ingatlanpiacot befolyásoló változásokról.és a kapcsolódó szolgáltatók (pl.média) felé egységesen lép fel a kölcsönösen előnyösebb pozíciók elérése érdekében.

 

A Szövetség kidolgozza a szakmai tevékenységre jellemző szakmai és etikai normákat, figyelemmel kíséri ezek betartását és fellép az e normáktól eltérő magatartással szemben, illetve megteszi adott esetben az elvárható intézkedését.

https://www.miosz.hu