A munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény [ Munkavéd. tv. ]IV. fejezet) szerint minden munkáltatónak rendelkeznie kell munkahelyi kockázatértékeléssel, melyet 3 évente, illetve a munkafolyamatok és a munkakörnyezet megváltozásakor is el kell végeztetni, melyet csak munkavédelmi szakember készítheti el.

A MIOSZ biztosítja a tagja számára, az egyénre szabott, szükséges előírások szerinti kockázatértékelés elkészíttetését.

 

Munkavédelem kérdésköre:

 

Egy vállalkozás termelékeny és balesetmentes működéséhez feltétlenül szükség van a munkavédelmi előírások betartására és a munkabiztonság kialakítására. A munkabiztonság kialakítása rendkívül fontos annak érdekében, hogy a munkavállalók biztonságban végezhessék mindennapi tevékenységeiket. Egy esetleges ellenőrzés során, ha a hatóság bármilyen mulasztást észlel, a büntetés akár 10 millió forint összeg is lehet 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet, a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokrólKockázatfelméréssel sok gondot elkerülhetünk, hiszen ennek segítségével felmérhetjük, milyen fokú veszélyfaktort alakíthatunk ki, a munkahelyi balesetek gyakorisága ezzel jelentősen csökkenhet. Ennek értelmében a megfelelő körülmények biztosításán soha nem érdemes spórolni.

 

 

Tűzvédelem kérdésköre:

 

A TŰZVÉDELEM magába foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek a biztosítását. A megelőző tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzésére, tovább terjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó, a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere, és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység. tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Tűzvédelmi bírság kiszabására akkor kerül sor, ha az előírt tűzvédelmi kötelezettségek hiányát vagy a szabályok megsértésért állapítja meg a hatóság.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint lehet. A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól. A jogerősen kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.  A tűzvédelmi bírság kérdéskörét 2012. január 1-től a 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet szabályozza.

Magyarország egész területén biztosítjuk tagjaink számára, hogy teljes körű munkavédelmi és tűzvédelmi szaktevékenység ellátása jogosult szakemberek segítségével kockázatértékelés elvégzését vegyék igénybe. Magas színvonalú, teljes körű szolgáltatás biztosítását kínálják a tagság számára, amely szinte minden kiegészítő tevékenységet magába foglalva, egy ingatlan vállalkozásnak szükséges, az előírásoknak megfelelő működéshez. 

 

Ajánlatkérés