OKJ 53 – ONLINE – Ingatlan vagyonértékelő szakképzés

OKJ: 53 341 01  KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vételi száma: E-000367/2014/A002

Jellege: emelt szintű szakképesítés

Jelentkezés feltétele:  Érettségi  bizonyítvány és középfokú ingatlanközvetítői szakképesítés

 

A KÉPZÉS CÉLJA:

Az Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások kompetenciáinak elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a szakképesítés elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek önállóan ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat.

 

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK:

A szakképesítéssel rendelkező képes lesz:

              - ingatlanvagyon-értékelést végezni

              - ingatlanszakmai tanácsadást végezni

              - ingatlanbefektetési tanácsadást végezni

              - hitelbiztosítéki értékelést végezni

              - befektetői szakértői anyagot készíteni

              - ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni

              - ingatlanpiaci elemzést készíteni

              - ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani.

 

A KÉPZÉSBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELE:

 

                      Érettségi bizonyítvány

                      Ingatlanközvetítő szakképesítés (OKJ 52)

 

A  KÉPZÉS DÍJA:

                    95.000.- Ft  (ÁFA mentes)

                     mely tartalmazza a tananyagokat, az 1000 oldalas jegyzetet.

 

A KÉPZÉS SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉS:

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

 • A modulzáró vizsga időtartama 120 perc.
 • A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.
 • A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.
 • A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.
 • A modulzáró vizsga dokumentálása: modulzáró igazoló igazolás

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány (kiadásának feltétele a képzési díj befizetése).

 

VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

Sikeres modulzáró vizsga és beadott ingatlan értékelési szakvélemény (legalább 8 nappal az első vizsgarész előtt).

 

ELŐADÁSOK

 

 • Műszaki ismeretek Épületszerkezetek, -diagnosztika, épületfizika

 • Műszaki ismeretek.  Építészeti stílusok

 • Jogi ismeretek. Társasági jog

 • Műszaki-jogi ismeretek. Építésigazgatási ismeretek

 • Gazdasági ismeretek. Mikró-makróökonómiai ismeretek. Adó és TB. Marketing. Üzleti tervezés.

 • Értékbecslés 1. Piaci összehasonlító értékbecslés módszerei. Költségelvű értékbecslés.

 • Értékbecslés 2. Az értékbecsléshez szükséges pénzügyi alapismeretek. A pénz időértéke.

 • Értékbecslés 2. Az értékbecsléshez szükséges pénzügyi alapismeretek. A pénz időértéke.

 • Értékbecslés.  Gyakorlatok. Szakdolgozat – vizsga információk.

 • Értékbecslés 3. Műemlékek értékbecslése

 • Értékbecslés 3. Mezőgazdasági ingatlanok értékelése.

 

Az előadások anyaga online formában kerül átadásra a képzésben résztvevők számára.

 

VIZSGA IDŐPONTOK

Legkorábban:

Írásbeli:  2020.11.06
Szóbeli:  2020.11.12

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

 GYAKORLATI VIZSGA

 

A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlanértékelési prezentáció

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlanvagyon értékelési szakvélemény tárgyát képező ingatlant, az általa alkalmazott értékbecslési módszereket és a végső érték kialakítását, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

SZÓBELI VIZSGA

 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsga időpontjaira, a vizsga időszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakmai vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészben 60% felett teljesít.

 

VIZSGADÍJ: 45 000,-FT